сите категории
Способност

Технолошкиот процесдијаграм на текови

Производствена опрема

Опрема за тестирање на AOI

Опрема за тестирање на AOI

Оддел за дупки за дупчење

Оддел за дупки за дупчење

Процес на дупчење 1

Процес на дупчење 1

Процес на дупчење 2

Процес на дупчење 2

Оддел за дијаграм на коло на експозиција

Оддел за дијаграм на коло на експозиција

Одделение за тестирање на летечка сонда

Одделение за тестирање на летечка сонда

Оддел за општо тест тела

Оддел за општо тест тела

Опрема за тестирање на висок напон

Опрема за тестирање на висок напон

Потопна бакарна линија

Потопна бакарна линија

Тестер за контрола на импеданса

Тестер за контрола на импеданса

Позлата бакар линија

Позлата бакар линија

Оддел за позлата

Оддел за позлата

тестирање на квадратни елементи

тестирање на квадратни елементи

Рутирачки курс на работа

Рутирачки курс на работа

Печатење на маска за лемење

Печатење на маска за лемење

Магацин на суровини

Магацин на суровини